T.C. TRABZON VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

İL MÜFTÜMÜZÜN ÜÇ AYLAR ve REGAİB KANDİLİ MESAJI

İL MÜFTÜMÜZÜN ÜÇ AYLAR ve REGAİB KANDİLİ MESAJI

 

 

 

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Değerli Kardeşlerim!

Yüce Rabbimizin rahmetini Müslümanlara bol bol ihsan ettiği belli vakitler vardır. Kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan, manevi bereketi bol olan zamanlardır. İnşallah, 29 Mart Çarşamba günü üç ayların başlangıcı Recep Ayı’nın ilk gününü, 30 Mart Perşembe’yi 31 Mart Cuma’ya bağlayan gece ise Regaib kandilini idrak etmiş olacağız.

Değerli Kardeşlerim!

İslam Ümmeti tarafından üç aylar bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilir. Sevgili peygamberimiz (sav) Recep ayı girdiğinde; “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize bereketli, Ramazan ayını da mübarek kıl.” [1] diye dua ederdi. Bu mübarek zamanlar, dünya hayatının meşguliyetleriyle bunalan ruhlarımızı dindirmek, Yüce Allah’ın merhametine sığınmak için büyük fırsatlar barındırmaktadır. Unutmamak gerekir ki yapılacak dualar, tövbeler, istiğfarlar, iyilikler, hayır ve hasenatlar, üzüntü ve sevinçlerin paylaşılması, Rabbimizin katında her daim mükâfatı olan güzel davranışlardır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun”[2] buyurulmaktadır. Zamanımızı bu bilinçle değerlendirirsek, hem yüce Rabbimizin af ve mağfiretine kavuşmuş hem de ruhlarımızı huzura erdirmiş oluruz.

 

Değerli Kardeşlerim!

Öncelikle bu ayları fırsat bilerek, yüce Rabbimizin “ Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir” [3] buyurduğu Kur’an-ı Kerim’i çok okumalı, ayetlerdeki hikmetleri düşünmeli, Rabbimizin emir ve yasaklarından ders almalı, gökleri ve yeryüzünü, bütün mahlûkatı tefekkür ederek, hikmetini kavramaya çalışmalıyız. Namazlarımızın her rekâtında okuduğumuz Fatiha suresinde; “(Allah’ım!) yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz” [4] ilahi buyruğunu idrak ederek, kulluğumuzun derecesini bir daha gözden geçirmeli; “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil” [5] duasıyla da, Kur’an yolunda daim olmaya çalışmalıyız.

 

Değerli Kardeşlerim!

Mübarek kandil gecelerinden dördünü bünyesinde barındıran bu mübarek üç aylarda ve mübarek gecelerin ilki olan Regaip kandilinde Rabbimizle, yakınlarımızla ve çevremizle bağlarımızı yeniden gözden geçirmeli, bu vesileyle iyi bir mümin olmanın iman-ibadet-ahlak bütünlüğünü sağlamaktan geçtiğini bir kez daha hatırlamalıyız. Doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, saygının insani erdemlere ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu bilmeliyiz.

 

Değerli kardeşlerim!

Üzülerek ifade edelim ki üç ayların başlangıcını ve Regaip Kandilini idrak etmeye hazırlandığımız şu günlerde başta Suriye olmak üzere İslam coğrafyasının pek çok yerinde kan ve gözyaşı akmaya ve Müslüman gönüller incitilmeye devam etmektedir. İslam dünyasında yaşananlar İslâm’ın barış ve rahmet mesajlarına ne kadar da çok muhtaç olduğumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Başta ülkemiz ve İslam Coğrafyası olmak üzere bütün dünya sathında İslâm’ın barış ve esenlik mesajlarını tüm insanlığa takdim ederek yeryüzünde hakkı, hakikati, hukuku, adaleti, ahlakı, fazilet ve erdemi gerçekleştirmek için dinimizin öngördüğü İslam kardeşliğini hayata geçirmemiz ve ülkemizi, İslam dünyasını ve dünyamızı kin, nefret ve intikam duygularından arındırarak barış ve esenlik diyarlarına dönüştürme gayretinde olmamız gerekmektedir. İslam’ın öngördüğü hayat modelini ancak birlik ve beraberlik içerisinde olabilirsek yaşayabiliriz ve İslam’ı da asrın idrakine o zaman söyletmiş olabiliriz.

 

Değerli kardeşlerim!

Bu duygu ve düşüncelerle her birinizin üç aylarını ve kandilini tebrik ediyorum. Milletimize, memleketimize, mümin kardeşlerimize ve insanlığa iyilikler ve güzellikler nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Dualarımız kabul, ibadetlerimiz makbul, hal ve hareketimiz sünnet üzere olsun.

Üç aylarınız ve Regaip kandiliniz mübarek olsun.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Keramettin DEMİR                                                                                                                                                   İl Müftüsü

 

______________________

[1] Ahmet B. Hanbel, 1/259.

[2] Al-i İmran,3/133.

[3] Bakara, 2/2.

[4] Fatiha, 1/5.

[5] Fatiha, 1/6-7.

_____________________________________________________________________________________

REGAİB KANDİLİ VAAZ ve İRŞAT PROGRAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

 

 

Fotoğraflar