26.07.2016

İletişim

Adres: Kemerkaya Mah.  Çarşı sok. No: 3 Bayman Apt: Kat:2 Daire 3-4     Ortahisar/TRABZON                                                                                                                                       

Tel:(462) 321 0511-12-Faks (462) 321 0513                                                                                                           

e-posta : ortahisar@diyanet.gov.tr                                          

İnternet Adresi:http://trabzon.diyanet.gov.tr/ortahisar