28.06.2016

KURUMUMUZ

ORTAHİSAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

            KURULUŞUN GENEL TANITIMI

Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığının, 633 Sayılı Kanunla belirlenen temel görevi İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve görev alanı içerisinde bulunan ibadet yerlerini ve diğer dini müesseseleri yürütmektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatının bir şubesi olan Müftülüğümüz daima bu sorumluluk ve görev bilinci içinde hareket ederek çalışmalarını yürütmektedir.

GENEL BİLGİLER

Ortahisar İlçe Müftülüğü; 2012 yılında 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6360 Nolu kanunun 12/11/2012 tarihli ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanması ile kurulmuştur.

Ortahisar İlçe Müftülüğü 07/11/2013 tarihinden itibaren faaliyete başlamış olup, Türkiye Diyanet Vakfına ait olan, Kemerkaya Mahallesi Bayman Apartmanı 2. Katında 3 ve 4 Nolu dairelerde ve 3. Katında 6 Nolu dairelerde hizmet vermektedir.

3 Nolu Dairede; Makam odası, Müdür odası ve Personel işlerini takip eden daire personeli vardır.

4 Nolu Dairede Muhasebe ve Din Hizmetleri bölümleri yer almaktadır.

6 Nolu dairede Vaiz ve Murakıpların bölümleri yer almaktadır.

 

DAİRE PERSONELİ

Müftü              : 1

Vaiz                : 8

Şube Müdürü  : 2

Murakıp          : 2

Din Hiz. Uz.   : 1

Şef                  : 1

V.H.K.İ          : 1

Memur            : 7

Şoför               : 2

Hizmetli          : 3

TOPLAM      : 28

KADRO GENEL DURUMU        :         

1-) CAMİ SAYISI                            :                          2-)KUR’AN KURSU SAYISI

a) A grubu Cami Sayısı                      : 2                      a) Yatılı Kur’an Kursu           : 5

b) B grubu Cami Sayısı                      : 5                    b) Gündüzlü Kur’an Kursu    : 64

c) C Grubu Cami Sayısı                     : 73

d) D Grubu Cami Sayısı                    : 152                            TOPLAM                  : 69

 

      TOPLAM            :                                   232